خدمات و قوانین موسسه

مراجعین گرامی که قصد مهاجرت تحصیلی و یا شغلی دارند؛ و نیز افرادی که قصد دریافت آموزش روش تحقیق بصورت حضوری دارند؛ لازم است نسبت به تکمیل فرم مشاوره اقدام بفرمایند تا وقت مشاوره حضوری یا غیر حضوری برای آنها تنظیم گردد.
لطفاً جهت هماهنگی با شماره 09136304364 تماس حاصل فرمایید.
با تشکر
موسسه فرهیختگان