بسمه تعالی

موسسه فرهیختگان با مجوز رسمی از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش در سال 1396؛ با هدف خدمت رسانی به جامعه علمی کشور اعم از جوانان، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و  پژوهشگران در جهت نیل به اهداف علمی این طبقه ارزشمند جامعه تاسیس شده است.

رسالت قانونی این موسسه شامل فعالییت های گردآوری، تالیف، تدوین مقالات، ترجمه غیر رسمی متون علمی و مقالات و کُتب علمی به زبانهای خارجی و بالعکس، تالیف کُتب علمی و همچنین ارائه مشاوره و نیز آموزش های تخصصی مرتبط با زبانهای خارجی و روش تحقیق به دانشجویان عزیز  می باشد.

مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی